Česko německý projekt na přeshraniční spolupráci mezi Obcí Hřensko a Městem Sebnitz

Název projektu: „Z mlýna do srubu a zpátky“; č. projektu 100129539.  

Projekt byl realizován v období od 19.11. 2012 do 31.12.2014.

Popis projektu:
Dojde k rekonstrukci 2 objektů poničených povodněmi 2010. Na české straně se jedná o uvedení do původního stavu srubu v Soutěskách na řece Kamenici – jediný turisty využívaný objekt v Soutěskách a na straně německé o opravu náhonu a břehů u historického Neumannova mlýna – nejstarší vodní pila na řece Křínici.
V obou objektech bude zřízeno po 1 stálé 2 jazyčné výstavě k historii Českosaského Švýcarska , doplněné 5 společnými putovními menšími výstavami, dále se budou realizovat turisticko-společenské akce a 1 vzdělávací akce – výměna zkušeností v turistickém ruchu.

Smyslem projektu je tedy na jedné straně poskytnout návštěvníkům nové možnosti a na druhé straně přispět k odstranění stop po povodních v roce 2010.