Koordinační schůzka obou partnerů na obecním úřadě ve Hřensku 27.2.2013

Osnova schůzky:

  • Představení zástupců lead partnera a projektového partnera
  • Stanovení koordinátora projetu za německou a českou stranu
  • Harmonogram akcí pro rok 2013
  • Plán plateb pro rok 2013
  • Diskuze

První koordinační schůzka – srubová stavba v Soutěskách    koordinační schůzka

Dne 27.2.2013 proběhla první společná koordinační schůzka na Obecním úřadě ve Hřensku, na které se představili za lead partnera Obec Hřensko – starosta obce p. Jan Havel a vedoucí obecního úřadu p. Jaroslava Antonová a za projektového partnera Město Sebznitz – koordinátorka projektu p. Bleschke, p. Heerlein a p. Willmuth. Jednání byla přítomna i tlumočnice p. Martina Böhme.

Předmětem jednání bylo naplánování společných akcí na rok 2013, které jsou nutné na realizaci projektu „Z mlýna do srubu a zpátky“ v rámci „Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“.

V rámci tohoto dotačního titulu bude zrekonstruovaná srubová stavba v Soutěskách na české straně a na německé straně opravená stavba Neumannmühle po povodni 2010. Budou rozvíjeny volnočasové aktivity mezi oběma partnery se zaměřením na rozvoj přeshraničního turistického ruchu.