Zahájení turistické sezony v Soutěskách 2013 v restauraci U Draka dne 23.3.2013

Byli přizváni vzácní hosté, jak ze Správy Národního parku České Švýcarsko, tak i zástupci projektového partnera, zaměstnanci obce Hřensko, pracující v Soutěskách a také občané Hřenska a Mezné.
Starosta obce p. Jan Havel, přivítal všechny přítomné, které zároveň seznámil s připraveností obce na zahájení turistické sezony. Proběhla výměna zkušeností z přípravy turistické sezony jak na české, tak i na německé straně.

Článek a fotografie z Měsíčníku  HŘENSKO - MEZNÁ č. 4/2013:

Zahájení sezony 2013
V sobotu 23. března se v restauraci „U Draka“, uskutečnila taneční zábava, která neoficiálně zahájila sezonu 2013 v Soutěskách a na parkovištích naší obce. Zábava začínala v 19 hodin a zájem byl opravdu veliký, protože většina míst již byla zarezervována. Obecní úřad opět daroval každému účastníkovi taneční zábavy poukázku v hodnotě 100,-Kč na občerstvení. Hosté se postupně scházeli a po dvacáté hodině již praskala restaurace ve švech. Po zaplnění restaurace všechny přítomné přivítal starosta obce Jan Havel a popřál příjemnou zábavu. K poslechu a také k tanci hrála „kapela FONOTEST“ a taneční parket byl stále zaplněn tančícími páry, protože, jak někteří říkali, „tahle hudba je brala za srdce“. Mohu potvrdit, že jedna píseň byla hezčí než druhá a mezi páry odcházejícími z parketu jsem několikrát zaslechl „no to není možné, to si přece nenecháme ujít, vrátíme se a jdeme tancovat“, a opravdu se z půli cesty páry vracely zpět na parket. V jedné chvíli se z prostor restaurační kuchyně ozval neskutečný ryk a na taneční parket se vřítil žonglér Filip Edr,

který neskutečně třískal do plechového hrnce a táhnul za sebou bednu s talíři. Na parketě se začínala rozjíždět pěkná show. Edr žongloval s porcelánovými talíři, s kolečky a se vším, co mu přišlo do ruky. Z řad diváků si vybral dobrovolnici, kterou učil žonglovat s talíři a točit talíře na špičce tyčky. V jedné chvilce to v restauraci zašumělo, to když žonglérovi vylétly z ruky talíře a mířily mezi diváky. Naštěstí tyto talíře byly papírové. Každý z kousků žongléra byl odměněn bouřlivým potleskem. Po ukončení žonglérovy produkce se opět dostala ke slovu „kapela FONOTEST“ a parket se plnil tanečníky.

Zahájení sezony 2013

Když se zaplnil parket, ubylo lidí u baru a zase naopak. V jednu chvíli zabraly veškeré místo u baru ženy a prohlásily, že zde slaví den žen. Pojednou došlo ke změně rytmu hudby a od kuchyně se na parket blížila podivná dvojice tanečníků. Co ta na parketu předváděla, bylo proti zákonům fyziky, ale mistrně pojato. 

 

Nakonec všichni při záchvatech smíchu zjistili, že se z této podivné dvojice vyklubal jeden člověk a tím nebyl nikdo jiný než žonglér Edr. Jeho taneční kreace byly opět odměněny bouřlivým potleskem.

Zahájení sesony 2013

Vdalším průběhu večera sdělil starosta hostům, že jim přijel na kousek večera zazpívat majitel 37 zlatých slavíků, který se jmenuje Gott. Všichni zpozorněli a zjistili, že před kapelu Fonotest předstoupil opravdu Gott. Pouze se jmenoval Kamil Emanuel Gott. Když začal zpívat, parket před ním se zaplnil během chvilky lidmi a bylo jasné, že se písně líbí. V duchu těchto písní proběhl zbytek večera, který byl symbolem zahájení sezony 2013. Ke konci zábavy se již většina snažila odhadnout termín další zábavy při ukončení této letošní sezony. V příštím vydání tento termín zveřejníme. jk